Hubbard Large Blue

Cucurbita maxima

Et stort prægtigt blåt græskar, der kan veje adskillige kg (4-12kg) alt afhængig af sommeren, og hvor længe man kan vente med at spise det. Det holder sig supergodt vinteren igennem på et køligt, tørt sted. Breder sig kraftigt. Frugten kan lagres i måneder, køligt og mørkt.

Dyrkning: Friland hvor der er gode lysforhold og næringsrig jord. Skal udplantes i en lun periode. Squash er pladskrævende, kun 1 plante pr. kvadratmeter.